Підпишись на розсилку

For people with poor vision
UaRuEn

Не порушуйте свої права! Порушення ваших прав починається з їх незнання.

Що потрібно знати та пам'ятати при затриманні!!!

Під час затримання за підозрою у вчиненні злочину Ви маєте право:
-  не свідчити проти себе чи своїх рідних;
- у будь-який час відмовитися давати показання й відповідати на запитання;
- мати захисника та побачення з ним "віч-на-віч" до першого допиту.

У разі затримання Ви право вимагати від правоохоронних органів на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких чи інших осіб про затримання і місце свого  перебування.

Ви не зобов'язані доводити свою невинуватість!

Ст. 18 Кримінально процесуального кодексу України:

Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Це завдання правоохоронних органів довести Вашу вину у скоєнні злочину. 

Ст. 12 Кримінально процесуального кодексу України:

Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або інакше позбавлено свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений до слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого утримання. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою.

Ви маєте право не відповідати на запитання слідчого під час допиту. Не відповідайте на запитання без присутності адвоката, вимагайте захисника.

Ст. 46 Кримінально процесуального кодексу України:

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, проведення процесуальної дії відкладається або для її проведення долучається захисник.

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних дій, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування.

Вимагайте відео фіксації допиту.

Це право закріплене Ст. 42 Кримінально процесуального Кодексу:

Ви маєте право заявляти клопотання про проведення процесуальних дій.  Для цього у письмовій формі напишіть клопотання про відеофіксацію допиту. Це унеможливлює негуманне та жорстоке поводження слідчого під час допиту. Переконайтеся, що це записано в протоколі.

Надавайте письмові показання.

Miller - law company

Відповідно до законодавства України показання - це відомості які надаються в усній або письмовій формі під час допиту. Вимагайте проведення письмового допиту, всі запитання та відповіді на них записуйте письмово в протоколі. Не залишайте вільного місця в протоколі, ставте прочерки. 

Ви маєте право одержувати копії процесуальних документів.

Підозрюваною є особа, якій повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи.

Підозрюваний має право:

НА ОСНОВІ ЯКИХ ПІДСТАВ МОЖЛИВЕ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ?

Ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України:

 Уповноважена службова особо має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:

 а) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
 б) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин
.

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз'яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити ничого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

Строки затримання: (витяги з  кодексу)

Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімидесяти двох годин з моменту затримання.
Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістидесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.

Кожен, хто понад строк, передбачений цим Кодексом, тримається під вартою або позбавлений свободи в інший спосіб, має бути негайно звільнений.

Щодо адміністративного затримання:

За загальним правилом адміністративне затримання особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше як три години (Ст. 263 КУпАП).

Відгуки 0

Залиште свій відгук